wo. jun 23rd, 2021

 

Delfzijl – Het Rijk heeft 17 miljoen euro beschikbaar gesteld voor alle dorps- en buurthuizen in Nederland. Deze gelden zijn bedoeld voor de dorps- en buurthuizen die buiten landelijke regelingen vallen, waaronder de TOGS regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19). De gemeente Delfzijl heeft onderzocht welke tekorten er zijn ontstaan bij de dorps- en buurthuizen. Op basis van dit onderzoek heeft het college van Delfzijl besloten het bedrag van het Rijk op te hogen naar €45.550,-. Daarmee hoopt het college tegenvallende inkomsten te kunnen compenseren.

Wethouder Jan Menninga: “De dorps- en buurthuizen zijn belangrijke ontmoetingsplekken voor de leefbaarheid in onze dorpen en wijken. Met grote tekorten komt de exploitatie onder druk te staan en we willen voorkomen dat de dorps- en buurthuizen in hun voortbestaan worden bedreigd.”

Aanvraag tot 31 december
De besturen van de dorps- en buurthuizen kunnen een aanvraag indienen tot 31 december van dit jaar. Voor Eemsdelta wordt onderzocht of de regeling na 1 januari 2021 verlengd moet worden voor alle dorps- en buurthuizen in de nieuwe gemeente. “We volgen de ontwikkelingen op nauwe voet en houden de vinger aan de pols” aldus wethouder Menninga.

Gebiedsregisseurs
Een aanvraag kan worden ingediend via het formulier van Bewoners Aan Zet. Deze is te vinden op www.delfzijl.nl/bewonersinitiatief. Voor alle dorps- en buurthuizen die onder deze regeling vallen, is een bijdrage beschikbaar. Aanvragen worden binnen twee weken beoordeeld. Voor vragen kunnen de besturen van de dorps- en buurthuizen terecht bij hun eigen gebiedsregisseur.

 

 

Geef een reactie