wo. jun 23rd, 2021

Wagenborgen – Op drie avonden in augustus heeft de gemeente Delfzijl bijeenkomsten georganiseerd voor de particuliere woningenbouw op het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen. In totaal hebben 22 belangstellenden, verspreid over de drie avonden, hun woonwensen verder in kaart gebracht. Tijdens de sessies hebben geïnteresseerden in kleine groepen met de stedenbouwkundige van de gemeente diverse verkavelingsschetsen gemaakt. De uitkomsten van deze schetsen gebruikt de gemeente voor een definitieve verkavelingstekening.

Wethouders Jan Menninga: “Voor het dorp Wagenborgen is het fantastisch dat we de woningvoorraad kunnen aanvullen. En dat ook nog eens in een mooi gebied als het Groot Bronswijk-terrein.” Wethouder Hans Ronde vult Menninga aan: “De particuliere woningbouw is onderdeel van de wens van de inwoners van het dorp en past binnen de grondexploitatie van de gemeente. Dat dit proces dan nu zo voorspoedig verloopt, is natuurlijk geweldig.”

Proces tot nu toe
Begin dit jaar is een oproep gedaan aan belangstellenden om zich te melden. Vervolgens hebben zij een enquête ontvangen over hun toekomstige woonwensen. De uitkomst van deze enquête is op hoofdlijnen met alle belangstellenden gedeeld. Hierdoor heeft iedereen een beeld gekregen van elkaars woonwensen en de samenstelling van de groep. Vervolgens zijn de belangstellenden uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten.

Herontwikkeling Groot Bronswijk-terrein
Het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen is in essentie een mooi park met een dierenweide, een begraafplaats en een waterpartij. Op het terrein komt onder andere een nieuw kindcentrum, dat onderdak gaat bieden aan basisschool De Kronkelaar en kinderopvang Kids2b. Daarnaast komen er woningen op het terrein. Een deel van het terrein krijgt een nieuwe recreatieve inrichting. Woonstichting Groninger Huis heeft plannen om woningen te bouwen en een nieuwe huisartsenpraktijk te realiseren.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over de herontwikkeling van het Groot Bronswijk-terrein op www.delfzijl.nl/grootbronswijk

Opbouw bijeenkomst
In verband met de coronamaatregelen zijn de avonden zo ingericht dat er per sessie maximaal 10 personen tegelijk aanwezig waren. Met dit aantal is op de locatie de minimale afstand van 1,5 meter gewaarborgd.

 

Geef een reactie