wo. mei 12th, 2021

Groningen – Vanwege de demonstraties met landbouwvoertuigen hebben zich de laatste tijd op diverse plaatsen opstoppingen of gevaarlijke situaties voor gedaan. Mede door het niet melden van deze demonstraties was er geen mogelijkheid om afspraken te maken over de veiligheid.

Veiligheidsregio Groningen wil dit soort situaties voorkomen en heeft daarom per direct een verbod ingevoerd voor het demonstreren met landbouwvoertuigen. De verbod geldt tot en met maandag 13 juli 7.00 uur binnen alle Groningse gemeenten. Doel hiervan is de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen. Demonstraties op andere manieren zijn toegestaan.

De politie is belast met de handhaving van dit verbod.

Foto: 112Groningen.nl

Geef een reactie