wo. jun 23rd, 2021

Wagenborgen – Eerder is geïnformeerd dat Elzinga aannemingsbedrijf op maandag 6 maart 2019 zou starten met het vervangen van de riolering in straat De Hoogte in Wagenborgen.

Er ligt in het betreffende gedeelte een AC-(asbest cement) waterleiding van het Waterbedrijf Groningen.  Waterbedrijf Groningen had aangegeven dat de gemeente vanaf 4 maart 2019 de geplande rioleringswerkzaamheden kon gaan uitvoeren. Helaas is dit niet gelukt, omdat de werkzaamheden van het
Waterbedrijf is vertraagd. Dit heeft als gevolg dat de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden uitgesteld
moet worden.

Start werkzaamheden
In overleg met Elzinga en het Waterbedrijf is besloten om medio april 2019 met de rioleringswerkzaamheden
te starten. Elzinga zal voor aanvang van de werkzaamheden aanwonenden informeren over de exacte start datum van de werkzaamheden. De rioleringswerkzaamheden zullen starten op de kruising De Hoogte – Verbindingsweg en gaan richting de G. Boelmanweg. De verwachting is dat de herinrichting van De Hoogte afgerond is begin juli 2019.

De nieuwe gefaseerde planning is te vinden op www.delfzijl.nl/dehoogte.

Informatie
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer A.G. van der Laan, team Ingenieursbureau
van de gemeente Delfzijl, telefoonnummer (0596) 63 93 63 of via e-mail: ag.vdlaan@delfzijl.nl.

 

Geef een reactie