wo. jun 23rd, 2021

 

Wagenborgen – Afgelopen donderdag (31 mei 2018) werd Wagenborgen geconfronteerd met heftige regenval. In een korte periode kwam er zoveel hemelwater naar beneden, dat het water niet voldoende kon worden afgevoerd.

Straten kwamen daardoor blank te staan wat vervolgens resulteerde in veel overlast in de laag gelegen delen van het dorp. Rioleringen overstroomden, putdeksels kwamen omhoog en de inhoud van het riool dreef over straat. Diverse woningen vanaf de Hoofdweg richting v.m. Menterne en nabij het terrein van voormalig psychiatrisch ziekenhuis Groot Bronswijk, kregen te maken met ernstige overlast: van ondergelopen tuinen en kelders tot woningen die gedeeltelijk of zelfs geheel blank kwamen te staan.

Het betreft hier geen schoon regenwater, maar ook de inhoud van het riool en de modder uit de tuinen komen mee naar binnen. Dat zorgde naast stankoverlast in een aantal gevallen ook voor schade aan vloeren, behang en dergelijke. Een aantal gedupeerden gaf aan al vaker melding bij de gemeente te hebben gemaakt van wateroverlast na regelval.

Raadslid van de Fractie 2014, Martijn Meijer, kreeg heeft vaker signalen ontvangen dat zinkputten niet of nauwelijks worden gereinigd en dus sneller verstopt raken. Deze klachten zijn bij mijn weten inmiddels ook gemeld bij de gemeente. Inmiddels is er adequaat gereageerd om straten/pleinen direct weer schoon te maken en enkele inwoners zijn geholpen met het verstrekken van waterpompen (opleenbasis).

De heer Meijer is zich er van bewust dat er die donderdag buitengewoon veel regen is gevallen binnen een korte tijdsperiode. Maar gezien het veranderende klimaat waardoor we steeds vaker te maken krijgen met extreme  weersomstandigheden, kunnen we niet uitsluiten dat we dit in de toekomst steeds vaker gaan meemaken.

Naar aanleiding hiervan heeft Martijn Meijer de volgende schriftelijke vragen op grond van het Reglement van Orde:

1. Bent u bekend met de wateroverlast in Wagenborgen van donderdag 31 mei 2018?

2. Bent u bekend met een aantal knelpunten in de Wagenborgen, waar wateroverlast al vaker is voorgekomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

3. Wordt er door uw college nagedacht over een structurele aanpak om wateroverlast in de toekomst te verminderen of te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u deze plannen toelichten?

 

Geef een reactie