wo. mei 12th, 2021

 

Siddeburen – Op de N33 tussen Assen en Siddeburen vindt binnenkort het tweejaarlijks onderhoud plaats. Daardoor is de rijksweg zowel voor als na de zomervakantie tijdens zes weekenden in beide richtingen gedeeltelijk afgesloten.

Tijdens de weekendafsluitingen vindt een groot aantal werkzaamheden plaats. De bermen worden gemaaid en de watergangen onderhouden. Schades aan geleiderail, asfalt, bebording en belijning worden hersteld. Daarnaast worden asfalt, kolken en goten gereinigd. De afsluiting van de weg is uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk, omdat er sprake is van een tweebaans autoweg zonder vluchtstroken.

Tevens vindt dit jaar ook een aantal eenmalige activiteiten plaats. Er wordt een talud bij Assen hersteld, gewerkt aan het reduceren van het geluid van de voegen van het viaduct De Meandering (over de rivier de Hunze) en de taluds van diverse watergangen worden versterkt.

Eerder dit jaar was de N33 ook een aantal malen afgesloten. Dat had te maken met werkzaamheden aan de brug over het Winschoterdiep. De bediening op afstand werd aangepast zodat deze uniform is ten opzichte van andere bruggen, de brug werd getest in het kader van cyber security en er waren werkzaamheden als gevolg van blikseminslag in 2015 die meerdere storingen opleverde.

Kijk voor meer informatie op www.VanAnaarBeter.nl

Geef een reactie