Waterschap Hunze en Aa’s start in augustus met werkzaamheden aan Hondhalstermeer Wagenborgen

Wagenborgen – In augustus start het waterschap Hunze en Aa’s het het uitvoeren van werkzaamheden in het Hondshalstermeer bij Wagenborgen. Door golfslag en windwerking kunnen waterplanten zich er nu niet goed ontwikkelen. Met de aanleg van luwe zones, verhelpen ze dit probleem.

Luwe zones
Over een lengte van ongeveer 1.600 meter brengt het waterschap palenrijen aan op de ondiepe plekken van het meer. Bovendien komen er boomstammen op de bodem van het meer. Zo
ontstaan schuilplekken voor het waterleven.

Waarom doen Hunze en Aa’s dit?
Momenteel voldoet het Hondshalstermeer niet aan de gestelde doelen voor de Kaderrichtlijn Water. De waterkwaliteit in meren en beken wordt gemeten aan de hand van aanwezige insecten, waterplanten en vissen. Deze worden in het Hondshalstermeer nauwelijks gevonden. Wanneer de waterplanten zich beter kunnen ontwikkelen, volgen de insecten en vissen vanzelf.

Samen met Staatsbosbeheer
Omdat Staatsbosbeheer eigenaar is van het meer, voert Hunze en Aa’s dit project in nauw overleg uit. Het meer is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het werk wordt onder andere uitgevoerd met Europese POP3 subsidie, beschikbaar gesteld door de provincie Groningen.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: