Herinrichting Groot Bronswijk-terrein Wagenborgen weer stap verder

Wagenborgen – De herinrichting van het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen is weer een stap verder. Het inrichtingsplan voor de recreatieve inrichting is gereed. Dit betreft het parkachtige deelgebied aan de rand van het Groot Bronswijk-terrein aan de Familie Bronsweg ten oosten van de villa. Het college gaat voor de uitvoering de raad tijdens de raadsvergadering van 28 mei verzoeken de toegekende subsidie beschikbaar te stellen.

Wethouder Jan Menninga: “Samen met onze maatschappelijke partners Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen en Stichting Groninger Huis zijn we in gezamenlijkheid het Groot Bronswijk-terrein opnieuw aan het inrichten. Onderdeel hiervan is de recreatieve inrichting. Voor de nieuwe inrichting zijn zoveel mogelijk ideeën en wensen uit het dorp verwerkt in het huidige ontwerp. Hiervoor zijn meerdere bijeenkomst in het dorp geweest, waarbij inwoners en belanghebbenden hun ideeën en wensen konden doorgeven. Bij het verwerken is veel aandacht geweest voor het laten aansluiten van het ontwerp bij de reeds aanwezige en te behouden structuren in het gebied, die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zijn ontworpen door de tuinarchitect Jan Vroom. Als de recreatieve inrichting straks klaar is, hoop ik dat veel inwoners gebruik gaan maken van dit heringerichte deel in het park.”

 

Inrichtingsplan
Voor de nieuwe recreatieve inrichting zal groot onderhoud gepleegd moeten gaan worden aan het bestaande groen en bomen. De aanwezige vijver wordt grotendeels in ere hersteld. De vijver wordt aan de oostzijde uitgebreid en voorzien van natuurvriendelijke oevers, een eilandje en een voetgangersbrug. Verder zal het park worden voorzien van wandelpaden langs de vijver en bankjes. In het verlengde van de vroegere entree zal een ontmoetingspleintje worden aangelegd en er zullen informatievoorzieningen komen met de geschiedenis van het voormalig Groot Bronswijk. Een deel van het weer in te zaaien gazon zal voorzien worden van een speciale bloemen mengsel. Ideaal voor extensief onderhoud en verbeterd de leefbaarheid voor insecten in het gebied. Het inrichtingsplan voor de recreatieve inrichting is daarbij ook in lijn gebleven met de originele tuinarchitectuur door Vroom.

 

Planning
Indien de raad akkoord gaat op 28 mei kan het inrichtingsplan voor de recreatieve inrichting in realisatie gebracht gaan worden. Rekening houdende met natuurvoorschriften zal in de loop van het jaar de realisatie gefaseerd uitgevoerd gaan worden. Eind 2020 zal de nieuwe inrichting gereed zijn.

 

Meer informatie
Begin juni gaat de nieuwsbrief Herinrichting Groot Bronswijk-terrein uitkomen. Hierin komt een laatste stand van zaken over alle lopende ontwikkelingen op het Groot Bronswijk-terrein te staan. Deze informatie zal dan ook te lezen zijn in Op de Hoogte. Kijk voor meer informatie over de gehele herinrichting op www.delfzijl.nl/grootbronswijk.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: