Update Groot Bronswijk-terrein Wagenborgen

Wagenborgen – Het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen is in essentie een mooi park met daarin een dierenweide, een begraafplaats en een waterpartij. Op het terrein komt onder andere een nieuw kindcentrum, dat onderdak gaat bieden aan basisschool De Kronkelaar en kinderopvang Kids2b. Daarnaast komen er woningen op het terrein en krijgt het een nieuwe recreatieve inrichting. Woonstichting Groninger Huis heeft plannen om woningen te bouwen en zal een nieuwe huisartsenpraktijk realiseren.

Scholenprogramma

De gemeente Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief onderwijs-klimaat en een duurzame en toekomstbestendige omgeving voor kinderen. De scholentransitie is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in Noordoost-Groningen, waarbinnen 102 scholen aardbevings- en toekomstbestendig worden gemaakt.

Informatiebijeenkomst

Op 23 januari 2020 hebben Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen, Groninger Huis en de gemeente een informatiebijeenkomst gehouden over alle projecten op en rondom het Groot Bronswijk-terrein. In dit bericht leest u de laatste stand van zaken die ook tijdens de informatiebijeenkomst verteld is.

 

Voortgang bouw kindcentrum

De gemeente Delfzijl is samen met de basisschool De Kronkelaar en kinderopvang Kids2b in de zomer van 2019 gestart met de bouw van een nieuw kindcentrum op het Groot Bronswijk-terrein. Na het uitzetten van het werk, zijn in september de prefab heipalen de grond in geslagen. Vervolgens zijn de paalkoppen gesneld en is de aannemer verder gegaan met de balkenfundering te leggen. Na het storten van de fundering zijn alle leidingen die onder de vloeren komen te lopen, aangelegd door de installateur. Daarna is een zandpakket aangebracht voor het storten van de begane grondvloer. De begane grondvloer is in november gestort. De goedkeuringsprocedure voor de staalconstructie
heeft voor enige vertraging in de bouw gezorgd. Het neerzetten van de staalconstructie is gestart in week 3 van 2020 en zal ongeveer zes weken duren. Zodra de staalconstructie staat, gaat de bouw verder met de houtskeletbouwgevels en het staaldak. De ontstane vertraging is niet in te lopen. De verwachting is nu dat de oplevering in oktober 2020 zal plaatsvinden. De werkzaamheden zijn afhankelijk van goed
weer. Daarom is de oplevering onder voorbehoud.

Schets van het nieuwe kindcentrum

 

Buitenterrein kindcentrum

In een kleine werkgroep, waarin de school is vertegenwoordigd, een landschapsarchitect en de gemeente, is vanaf de zomervakantie gestart met de voorbereidingen voor de inrichting van het schoolplein en de omgeving rondom het kindcentrum. Medio februari/maart 2020 zal ook de aanbesteding van het buitenterrein plaatsvinden. De bedoeling is dat het buitenterrein gelijktijdig met de nieuwbouw wordt opgeleverd.

Recreatieve inrichting

Eén van de andere onderdelen van het herinrichten van het Groot Bronswijk-terrein is een nieuwe recreatieve inrichting. Een recreatieve inrichting draagt bij aan ontspanning en uitrusten. Denk hierbij aan paden om te wandelen of bankjes om te kunnen verblijven. Op 7 mei  2019 heeft de gemeente Delfzijl een inloopbijeenkomst georganiseerd, waarbij u al uw ideeën kon aandragen voor de inrichting. Die ideeën zijn door HKB Stedenbouwkundige B.V. verzameld en gebundeld in een totaallijst. Het gebied rondom de vijver is door Vertisol  omgevingsbeheer en inrichting vertaald naar een uitvoeringstekening. Hierbij is gekeken of de opgehaalde ideeën aansluiten bij de reeds aanwezige en te behouden structuren in het gebied, die ooit ontworpen zijn door Jan Vroom. De bestaande vijver wordt grotendeels in ere hersteld. De vijver wordt uitgebreid en voorzien van natuurvriendelijke oevers, een eilandje en een voetgangersbrug. Verder komen er wandelpaden langs de vijver en bankjes.

Planning

Voor de aanpak zal nog een aantal in slechte staat verkerende bomen worden gekapt. Deze nieuwe recreatieve inrichting wordt door Vertisol uitgevoerd en is in 2020 gereed.

Schets voor de inrichting van de openbare ruimte.

Nieuwbouwmogelijkheden

In mei 2019 heeft de raad van de gemeente Delfzijl de grondexploitatie Groot Bronswijk-terrein vastgesteld. Hiermee is het financiële kader voor de inruiming van de woongebieden vastgesteld. Als vervolg op de vastgestelde grondexploitatie is de gemeente gestart met het opstellen van een bestemmingsplan voor het Groot Bronswijk-terrein.

Bestemmingsplan en voorbereidingen om aan de slag te kunnen

Het plangebied is op dit moment niet voorzien van een goede planologische regeling om woningbouw in het gebied te realiseren. Het op te stellen bestemmingsplan moet dit mogelijk gaan maken. De Tiny Houses, die er nu al staan, zijn op basis van een tijdelijke vergunning gerealiseerd. Daarnaast is de gemeente bezig met het treffen van de voorbereidingen om op het terrein aan de slag te kunnen. Zo wordt uitgezocht waar kabels en leidingen moeten komen en worden de paden en wegen technisch ontworpen.

Tiny Houses

Woonstichting Groninger Huis merkt dat de woonwensen van de woningzoekenden veranderen. Ook het aantal kleine huishoudens neemt toe. Om mensen binnen de regio te houden, komen op het terrein drie Tiny Houses, waarvan inmiddels twee zijn geplaatst. De derde komt in maart 2020. De woningen zijn klein, flexibel en milieuvriendelijk. Ze beschikken over een woonkamer, keuken, badkamer en 1 slaapkamer, waardoor ze geschikt zijn voor 1-2 persoons huishoudens. In de komende periode zullen de Tiny Houses worden voorzien van de nodige aansluitingen zoals stroom en water. Ook zullen de toegangswegen en parkeerplaatsen worden aangelegd. Bewoning zal plaatsvinden wanneer alles gereed is.

Eén van de drie Tiny Houses.

Huisartsenpraktijk

Medisch Centrum de Noord-Ooster uit Wagenborgen en Woonstichting Groninger Huis zijn een samenwerking aangegaan voor de bouw van een huisartsenpraktijk op het Groot Bronswijk-terrein. Het Medisch Centrum is nu nog gevestigd aan de Menterne 25 in Wagenborgen. In 2020 start de bouw van de aardgasvrije huisartsenpraktijk. In het gebouw komen vijf spreekkamers en een apotheek. Hierbij is veel aandacht voor duurzaamheid en energiezuinigheid.

Een schets van de nieuwe huisartsenpraktijk.

Generatiebestendige woningen

Er zijn plannen vanuit Woonstichting Groninger Huis om 10-12 generatiebestendige woningen te bouwen. Plezierig thuis blijven wonen is een wens van velen, ook als je door ouderdom of beperkingen kwetsbaarder bent. In deze woningen komen daarom alle functies op de begane grond. Om duurzaam te bouwen worden de toegepaste materialen zoveel mogelijk hergebruikt (cradle to cradle). Daarnaast wordt aandacht besteed aan thuistechnologie. Hierbij kunt u denken aan gordijnen die vanzelf sluiten en lichten die vanzelf aanspringen. In het eerste kwartaal van 2020 start de architectenselectie. In de tweede tot en met vierde kwartaal van 2020 volgt de aannemerselectie en het uitwerken van de ontwerpen. Naar verwachting start in het eerste kwartaal van 2021 de bouw van de woningen.

De Villa

Het pand “De Villa” wordt door Woonstichting Groninger Huis verbouwd tot appartementen waarin mensen terecht kunnen die 24-uurs zorg nodig hebben. Door de Nationaal Coördinator Groningen is een onderzoek ingesteld naar de aardbevingsbestendigheid van het pand. De uitkomst van dit onderzoek en het versterkingsadvies verwacht Groninger Huis in februari 2020. Aan de hand van het advies wordt het plan aangepast. Dit gaat ongeveer een half jaar duren. Naar verwachting start dan in 2021 de bouw van de appartementen in “De Villa’.

Schets van De Villa.

Essentaksterfte in Wagenborgen

De gemeente is sinds een aantal jaren actief bezig met het beheersen van essentaksterfte. Naast het verwijderen van aangetaste bomen, die een veiligheidsrisico vormen voor de omgeving, werken we aan de omvorming van door essentaksterfte aangetaste boomstructuren en bossen. Hiervoor worden per gebied plannen ontwikkeld. De plannen worden gemaakt door werkgroepen bestaande uit inwoners van het betreffende dorp, professionals en de gemeente.

De essentaksterfte.

Uitnodiging deelname werkgroep

Als inwoner van Wagenborgen kunt u via een nog te vormen werkgroep door de gemeente Delfzijl, binnenkort meedenken over de omvorming van door essentaksterfte aangetaste bosgebieden in uw dorp. Het gaat om locaties waar in 2020 veranderingen in groenlocaties plaatsvinden als gevolg van bomenkap door essentaksterfte. De gemeente vindt het belangrijk een ontwerp te ontwikkelen waarbij inwoners uit Wagenborgen actief betrokken zijn.

Aanmelden werkgroep

Bent u inwoner van Wagenborgen en wilt u deelnemen aan de werkgroep? U kunt zich tot en met vrijdag 14 februari per mail aanmelden via essentaksterfte@delfzijl.nl (onder vermelding van ‘Deelname werkgroep essentaksterfte’). In de week van 17 februari krijgt u een reactie op uw aanmelding en meer informatie over de werkgroep bijeenkomsten en wanneer die plaatsvinden.

Meer informatie

Kindcentrum Wagenborgen

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het nieuwe kindcentrum? Mail dan naar programmamanager Heiko Dijkhuizen via h.dijkhuizen@delfzijl.nl. Kijk voor meer informatie over de scholentransitie op www.delfzijl.nl/scholentransitie.

Essentaksterfte

Meer informatie over essentaksterfte en het actieplan is te lezen op www.delfzijl.nl/essentaksterfte. Hier vindt u ook een interactief overzicht met aangetaste laanbeplanting en bossingels in de gemeente Delfzijl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via essentaksterfte@delfzijl.nl of het algemene telefoonnummer 140596.

Woonstichting Groninger Huis

Kijk voor meer informatie over Woonstichting Groninger Huis op www.groningerhuis.nl.

Gebiedsteam Wagenborgen

Heeft u een algemene vraag? Neem dan contact op met gebiedsregisseur Klaas Bult via telefoonnummer 06 48 13 53 29 of via k.bult@delfzijl.nl.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: