Tjuchster speld voor juf Trijn

 

Tjuchem – 27 jaar geleden werd de peuterspeelgroep in Tjuchem gestart met een startkapitaal van slechts 1000 gulden.

Aly Hoeksema was toen de eerste peuterjuf en 17 jaar geleden nam Trijntje de Wilde het stokje over. Beide juffen hebben de groep jarenlang met veel plezier geleid. En ook veel moeders en andere vrijwilligers hebben hen daarbij bijgestaan.

Een gezellige club, die zonder subsidies gewoon deed waar ze voor stond. Nu, na 27 jaar, kwam er een eind aan de peuterspeelgroep. Aanvankelijk zou Trijn dit schooljaar nog afmaken, maar omdat er nu nog twee peuters over zijn is in overleg tussen het bestuur van de Vereniging voor School- en Dorpsbelangen en de peuterspeelgroepcommissie besloten om per 1 november de groep te sluiten.

Na het afscheid van onze basisschool Lutje Til in 2013 komt er opnieuw een einde aan een mooi tijdperk. Vrijwel alle Tjuchsters in de leeftijd van drie tot circa dertig jaar hebben hun peutertijd hier doorgebracht. Bij het afscheid werden de aanwezige vrijwilligers bedankt en kregen bloemen. De peuters kregen allemaal een afscheidscadeau en uiteraard werd ook juf Trijntje zelf in het zonnetje gezet.

Zij ontving voor al haar jaren trouwe dienst niet alleen bloemen, maar ook de Tjuchster speld. Dit is een initiatief van de Vereniging voor School- en Dorpsbelangen Tjuchem voor dorpsgenoten die een bijzondere prestatie voor ons dorp hebben verricht.

 

Bron: www.tjuchem.net

 

%d bloggers liken dit: