Wagenborgen – Vanaf december 2020 zijn de omvormingswerkzaamheden van bosgebieden in Wagenborgen begonnen. Afgelopen jaar heeft de gemeente samen met een groep inwoners uit het dorp hiervoor plannen gemaakt. Aanleiding voor het maken van de plannen is de essentaksterfte. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats rondom het Proostmeer en op het Groot Bronswijk-terrein en worden in de winter uitgevoerd.

In totaal worden er in Wagenborgen ruim 1700 bomen gekapt, waarvan er bij het Groot Bronswijk terrein al vele bomen zijn weggehaald. (Bron: Geo-dal.maps)

Wat is essentaksterfte?
Essentaksterfte is een agressieve en progressieve schimmelziekte. Dat betekent dat de bomen niet herstellen. De bomen krijgen deze ziekte door sporen van de schimmel in de lucht. Bladeren, twijgen en takken sterven af. Daarna gaat de boom helemaal dood.

Wanneer kapt de gemeente een es?
Dode takken kunnen afbreken of de boom kan omvallen. Dat is gevaarlijk voor de veiligheid van mensen, auto’s, woningen en wegen. De gemeente controleert de essen daarom goed. Bij gevaar voor de veiligheid snoeien we de boom. Als de boom niet meer kan herstellen, kappen we hem. Is er een kans dat de boom wel herstelt? Of is er geen gevaar voor de veiligheid? Dan kappen we de boom niet.

Samen met inwoners
Voor een gekapte es moet ook iets terugkomen. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners kunnen meepraten over hun woonomgeving. Dat geldt ook voor de nieuwe beplanting nadat de essen zijn gekapt.

Samen met inwoners maakt de gemeente ontwerpen over het groen in wijken en dorpen. Vaak is daar een werkgroep voor, waarin een aantal inwoners hun wijk of dorp vertegenwoordigen. De dorpsverenigingen spelen daar een grote rol in.

 

Geef een reactie