Wagenborgen – Het nieuwe kindcentrum in Wagenborgen is vandaag, op maandag 23 november 2020, officieel in gebruik genomen. Het kindcentrum biedt onderdak aan basisschool De Kronkelaar en kinderopvang Kids2b uit Wagenborgen. Op de oude locatie aan de Hoofdweg werd de deur voor de laatste keer op slot gedraaid. Vervolgens liepen de leerlingen in colonne naar het nieuwe kindcentrum. Bij de nieuwe locatie werd door de leerlingenraad de school geopend.

Op donderdag 28 september 2017 werd de besluitvorming voor het nieuwe kindcentrum goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Delfzijl. In de tweede kwartaal van 2018 kwam projectontwikkelaar met een definitief ontwerp van het nieuwe kindcentrum. De maanden die daarop volgde werden de plannen verder uitgewerkt, waarop in de zomer van 2019 de eerste palen de grond in gingen.

Net iets meer dan een jaar later, werd op woensdag 7 oktober 2020 de school officieel opgeleverd, door wethouder van de gemeente Delfzijl Jan Menninga aan schooldirecteur Arjan van der Kooi.

Wethouder Jan Menninga: “Wagenborgen heeft jarenlang uitgekeken naar nieuwe huisvesting van de scholen. Daar zijn we als gemeente in 2015 serieus mee aan de slag gegaan, samen met de
onderwijsinstellingen Marenland, Noordkwartier en Kids2b. De fusie tussen De Blinke en De Waarborg tot basisschool De Kronkelaar maakten het alleen maar urgenter. In 2017 stelde de raad ruim 5 miljoen beschikbaar. Doel was de nieuwe school begin van het nieuwe schooljaar in 2019 gereed te hebben. Dat is tot veler teleurstelling niet gelukt. Begrijpelijk maar uitlegbaar. Het bouwproces liep wat vertraging op door planologische procedures. Daarnaast kozen we als gemeente er voor om gelijktijdig een gedeelte van het Groot Bronswijk-terrein te gaan ontwikkelen. Zo konden we het werk met werk maken en meer doen voor hetzelfde geld. Persoonlijk had ik graag de opening gedaan als kers op de taart voor 30 jaar gemeentebestuur Delfzijl. Door het bekende virus is er helaas een streep door de officiële opening gezet.’’

Inrichting Groot Bronswijk-terrein
Het Groot Bronswijkterrein is in essentie een mooi park met daarin een dierenweide, een begraafplaats en een waterpartij. Het kindcentrum Wagenborgen is onderdeel van een nieuwe inrichting van het Groot Bronswijk-terrein. Naast het kindcentrum gaat woonstichting Groninger Huis op het terrein woningen bouwen en een huisartsenpost realiseren. De gemeente wil alle plannen goed met elkaar afstemmen, zodat de nieuwbouw en de omgeving goed bij elkaar passen. Hierover is de gemeente in overleg met Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen en de dorpsbewoners.

 

Geef een reactie