Wagenborgen – De afgelopen weken is het voor het hele dorp merkbaar dat er gewerkt wordt aan de rand van het  Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen. Sinds halverwege vorige week tot het en met vrijdag 16 oktober was de Familie Bronsweg ter hoogte van de entree naar het Groot Bronswijk-terrein afgesloten. Deze afsluiting was nodig voor enkele aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen voor  de komst van het nieuwe kindcentrum. Hiervoor is er aan de noordzijde van de familie Bronsweg een extra voetpad aangelegd, Ook is het asfalt in een andere kleur aangelegd als attentie dat er zich ter hoogte van de inrit een andere situatie voordoet.

 

De werkzaamheden aan de Familie Bronsweg

Nieuw Kindcentrum De Kronkelaar
Rondom de school beginnen de vormen van de parkeerplaatsen, paden en de verhogingen in het terrein ook zijn definitieve vormen te krijgen. Het kindcentrum zelf is afgelopen woensdag 7 oktober opgeleverd en door wethouder Jan Menninga overgedragen aan de schooldirecteur Arjan van der Kooi.

Arjan van der Kooi neemt de sleutels van wethouder Jan Menninga (rechts) in ontvangst

Wethouder Jan Menninga: “Wagenborgen heeft jarenlang uitgekeken naar nieuwe huisvesting van de scholen. Daar zijn we als gemeente in 2015 serieus mee aan de slag gegaan, samen met de
onderwijsinstellingen Marenland, Noordkwartier en Kids2b. De fusie tussen De Blinke en De Waarborg tot basisschool De Kronkelaar maakten het alleen maar urgenter. In 2017 stelde de raad ruim 5 miljoen beschikbaar. Doel was de nieuwe school begin van het nieuwe schooljaar in 2019 gereed te hebben. Dat is tot veler teleurstelling niet gelukt. Begrijpelijk maar uitlegbaar. Het bouwproces liep wat vertraging op door planologische procedures. Daarnaast kozen we als gemeente er voor om gelijktijdig een gedeelte van het Groot Bronswijk-terrein te gaan ontwikkelen. Zo konden we werk met werk maken en meer doen voor hetzelfde geld. Het terrein rondom de nieuwe school is de laatste ​weken een bouwput, omdat met de recreatieve voorzieningen op het Groot Bronswijk-terrein is gestart. De school is inmiddels opgeleverd en de sleutels zijn aan schooldirecteur Arjan van der Kooi overhandigd. Zodra de school bereikbaar is, kan met de inrichting worden begonnen. Persoonlijk had ik graag de opening gedaan als kers op de taart voor 30 jaar gemeentebestuur Delfzijl. Door het bekende virus is er helaas een streep door de officiële opening gezet. Ik feliciteer Wagenborgen, leerlingen, ouders en leerkrachten met dit schitterend gebouw en dat alles weer snel normaal mag worden zodat we er in de loop van 2021 nog op gepaste wijze aandacht aan kunnen schenken.” Het nieuwe kindcentrum De Kronkelaar.

 

Het nieuwe kindcentrum De Kronkelaar

Maandag 23 november eerste dag in het nieuwe gebouw
Maandag 23 november is de eerste schooldag voor de leerlingen en docenten in het nieuwe gebouw.  De wegen en paden zijn dan allemaal gereed en ook de beplanting zal voor een deel al aangebracht zijn of op kortte termijn aangebracht gaan worden. Deze werkzaamheden zullen weinig overlast met zich meebrengen. Het kindcentrum is vanaf 23 november goed en veilig te bereiken voor de verschillende verkeersstromen. Voor een deel zal ook al (tijdelijk) verlichting aanwezig zijn. De definitieve verlichting op het terrein zal eind dit jaar, begin volgend jaar vanuit de eerste fase van de volledige herontwikkeling Groot Bronswijk-terrein worden aangebracht.
Herontwikkeling Groot Bronswijk-terrein
Voor de herontwikkeling van Groot Bronswijk zal dit jaar nog het deel van de recreatieve inrichting worden opgeleverd en zullen alle voorzieningen zijn getroffen voor het bewoonbaar maken van de tinyhouses.

In week 39 is gestart met het uitbaggeren van de vijver, zodat de vijver nu groter is

Particuliere woningbouw
De planning is dat begin volgend jaar ook een start gemaakt kan worden met de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de gebieden die voor particuliere woningbouw zijn
​aangemerkt. Zodra het bestemmingsplan hiervoor definitief is vastgesteld en/of de definitieve verkaveling inzichtelijk is, zal de gemeente dit weer terugkoppelen aan de direct betrokkenen en het
dorp.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over alle projecten en ontwikkelingen op Groot Bronswijk-terrein op www.delfzijl.nl/grootbronswijk

Geef een reactie