Meedhuizen – Het college van Delfzijl stelt de raad voor om een bedrag van € 38.000,- beschikbaar stellen aan voetbalvereniging Meedhuizen voor de kosten van de uitbreiding van het trainingsveld tot volwaardig speelveld. Wethouder Jan Menninga: “Meedhuizen is een typische dorpsvereniging. Plezier en de sport staan voorop. Dankzij een actief bestuur en veel zelfwerkzaamheid is een goede basis gelegd
voor de toekomst. Daarnaast worden op het sportcomplex meerdere recreatieve activiteiten voor het dorp georganiseerd. De plannen passen in ons beleid om de leefbaarheid van de kleine kernen zoveel mogelijk in stand te houden”.

In 2015 heeft de gemeente het beheer en onderhoud van het sportcomplex in Meedhuizen overgedragen aan de vereniging. De vereniging maakte de laatste jaren een positieve ontwikkeling door. Op dit moment is het ledental al gegroeid naar 138. Met drie seniorenelftallen en een aantal jeugdteams zal het komend seizoen aan de competitie worden deelgenomen. Reden voor het bestuur om een plan op te stellen waarbij het trainingsveld wordt uitgebreid tot speelveld.

De totale investering bedraagt 92.000 euro. Door zelfwerkzaamheid, eigen financiële inbreng, sponsoring en subsidieregelingen draagt de vereniging zelf 54.000 euro bij.

Geef een reactie