Delfzijl – Het college heeft besloten voor de jaren 2019 en 2020 extra geld beschikbaar te stellen voor Onkruidbeheersing op verhardingen in de gemeente Delfzijl. Het gaat om een bedrag van € 45.000,- per jaar.
Vanaf 2016 is de inzet van chemische middelen door gemeenten tegen de bestrijding van onkruid op verhardingen landelijk verboden. Dit omdat veel bestrijdingsmiddelen afspoelen naar het oppervlaktewater, wat een nadelig effect heeft op planten, dieren en de productie van drinkwater. Sindsdien beheerst de gemeente onkruid op verhardingen op een duurzame manier, die intensiever is en daardoor meer kosten met zich meebrengt. De gemeente is jaarlijks vijf tot zes keer meer kwijt dan toen er nog met chemische middelen werd gewerkt (€ 150.000,-).

 

Onkruid meer zichtbaar
‘Bij chemische bestrijding van onkruid was er altijd sprake van bestrijding’, zegt wethouder Jan Menninga. Nu beheersen we onkruid op verhardingen uitsluitend met vegen, heet water, hete lucht- en borstelmachines en dit is alleen mogelijk als onkruid al in meer of mindere mate aanwezig is. Daardoor is er altijd meer onkruid zichtbaar en dit geeft een ander onderhoudsbeeld dan voor 2016.’ Door gebruik te maken van milieuvriendelijke middelen, zoals heet water, hete lucht, vegen en borstelen, worden onkruiden niet meer tot in de wortel bestreden. De aanpak richt zich op de bovengrondse delen van de plant. Deze middelen zijn minder belastend voor het milieu dan de chemische bestrijding, maar minder effectief. Onkruid komt hierdoor sneller terug en moet vaker worden behandeld.
Particulieren mogen nog wel chemische middelen gebruiken.

 

Onderhoud op kwaliteitsniveau B
In de gemeente vindt de beheersing van onkruid op verhardingen op kwaliteitsniveau B plaats (landelijk vastgestelde systematiek). Dit houdt in dat er een bepaald percentage onkruid mag staan op de bestrating voordat de aannemer moet ingrijpen. Gemiddeld komt de aannemer om de vijf weken het onkruid behandelen. De groei van onkruid is afhankelijk van diverse factoren, zoals: hoe vaak er op de verharding wordt gelopen, de kwaliteit van de verharding, weersomstandigheden en de hoeveelheid zand op de verharding. Afhankelijk van deze factoren kan het dus zijn dat het onkruid in de ene straat wat vaker wordt behandeld dan in de andere.

 

 

Geef een reactie