Wagenborgen – Op vrijdag 9 maart 2017 is de jaarlijkse herdenking bij het Joods monument op het voormalig terrein van Psychiatrisch Ziekenhuis Groot-Bronswijk in Wagenborgen gehouden. Dit gebeurde bij het monument dat in 2006 werd onthuld en in het voorjaar van 2016 het “Compliment voor een Monument” mocht winnen. Een prijs in het leven geroepen en uitgereikt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Provincie Groningen en “De Verhalen van Groningen”. Tijdens de herdenking werd er opnieuw stilstaan bij het feit dat op maandag 9 maart 1943 om 10.50 uur vier joodse bewoners van de Stichting werden weggehaald. Via Westerbork reisden zij naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen, om daar op vrijdag 13 maart bij aankomst te worden vergast.

Op vrijdag 9 maart werden: Betje en Sientje Stoppelman, Heintje Levie en Heiman Aptroot herdacht.

De herdenking bij het monument aan de Familie Bronsweg begon precies om 10.50 uur. Dit werd gedaan door een aantal korte toespraken, met het noemen van de namen van de slachtoffers en het leggen van bloemen bij het monument. Leerlingen van groep van groep 5 en 6 van basisschool “De Kronkelaar” hadden door het voorlezen van gedichten een belangrijke rol tijdens de herdenking. Een lid van de Raad van Bestuur van Lentis, de burgemeester van de Gemeente Delfzijl,  vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke- en kerkelijke organisaties uit Wagenborgen, oud Groot-Bronswijkers, dorpsbewoners en een groot aantal genodigden waren bij de herdenking aanwezig.

Geef een reactie