Siddeburen – De provincie Groningen en het Rijk organiseren twee informatiebijeenkomsten over het voorgenomen voorkeursalternatief voor de Rijksweg N33 tussen Appingedam en Zuidbroek. Op dinsdag 20 februari is er een informatiebijeenkomst in zalencentrum Rehoboth in Siddeburen en op donderdag 22 februari in het ASWA- gebouw in Appingedam. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen om zich te laten informeren. Om 17.30 uur en 19.30 uur vinden er plenaire presentaties plaats.

Eind januari kozen het Rijk en de provincie Groningen een voorgenomen voorkeursalternatief voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Gekozen is voor alternatief X1, dat tussen Tjuchem en Steendam de bestaande bocht afsnijdt en aansluit op de provinciale weg N362 bij bedrijventerrein Fivelpoort.

 

Reageren
Van 16 februari tot en met 16 maart 2018 kan iedereen reageren op het voorgenomen voorkeursalternatief en het Verkenningenrapport/eerste fase Milieueffectrapportage (MER). Vanaf die datum zijn de rapporten te downloaden op www.n33midden.nl en in te zien bij het provinciehuis Groningen en de gemeentehuizen van Midden-Groningen, Appingedam en Delfzijl. Na deze consultatieronde wordt, mede op basis van de reacties, het definitieve voorkeursalternatief gekozen. Vervolgens wordt dit ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten.

 

Bereikbaarheid
De provincie Groningen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken samen aan de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Met de verdubbeling van de N33  wordt de bereikbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid verbeterd. Ook wordt een impuls gegeven aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van Noordoost-Groningen.

Geef een reactie