Farmsum – Woensdag 3 januari a.s. starten Rijkswaterstaat en de provincie Groningen opnieuw met het groot onderhoud aan de twee buitenhoofdbruggen van het sluizencomplex in Farmsum. Tijdens de werkzaamheden zijn de twee buitenhoofdbruggen van 3 januari t/m 1 februari geheel afgesloten voor het werkverkeer. Om ook de binnenhoofdbruggen in de Oosterveldweg te ontlasten wordt een adviesroute ingesteld. Voor de scheepvaart wordt de kleine kolk buiten gebruik gesteld. Pleziervaart of de kleinere beroepsvaart kan gebruikmaken van de naastgelegen grote kolk.

 

Omleidingsplan

In overleg met de bedrijven en de hulpdiensten is er een verkeersplan gemaakt. Dit verkeersplan voorziet zoveel mogelijk in het ontlasten van de brug in de Oosterveldweg over de zeesluizen tijdens deze periode en bestaat globaal uit onderstaande maatregelen.

  • Vanaf de A7 wordt aangegeven dat het verkeer naar Delfzijl bij voorkeur via de N33 rijdt.
  • Op de kruising N992/N362 wordt aangegeven dat Delfzijl via de N362/N33 te bereiken is en het industrieterrein Oosterhorn via de N992/Kloosterlaan.
  • In Delfzijl wordt op de kruisingen van de Hogelandsterweg en de N997 aangegeven dat verkeer richting de A7 via de N33 dient te rijden.

Faillissement

De werkzaamheden waren op 16 oktober gestart en kwamen diezelfde week stil te liggen vanwege het faillissement van de aannemer. De aannemer heeft in december een doorstart gemaakt en hervat nu de werkzaamheden.

Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl

Zeesluis Farmsum is onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en is één van de belangrijkste waterwegen van ons land. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg.

Geef een reactie