Woldendorp – Het college van B&W stelt voor een nieuw kindcentrum te bouwen in Woldendorp. Het nieuwe kind- centrum biedt onderdak aan de openbare basisschool de Woldrakkers in Woldendorp, de openbare basisschool De Munte in Termunterzijl en de kinderopvang Kids2B. “Het nieuwe gebouw komt op de huidige locatie van de Woldrakkers aan de Burgemeester Garreltsweg in Woldendorp,” vertelt wethouder Jan Menninga, “De basisscholen zijn in augustus gefuseerd en hebben besloten om de leerlingen van beide scholen dit schooljaar onder te brengen in het schoolgebouw van De Munte in Termunterzijl. Hierdoor kan de sloop van de Woldrakkers binnenkort starten.” De verwachting is dat de kinderen vanaf het nieuwe schooljaar in 2018 naar het nieuwe kindcentrum gaan. De tussen- liggende periode worden de kinderen uit Woldendorp met busjes vanuit het dorp naar de school in Termunterzijl gebracht en terug. Als de nieuwbouw van het kindcentrum is afgerond, wordt in over- leg met het dorp besloten wat er met het huidige schoolgebouw in Termunterzijl gebeurt.

Volgens wethouder Jan Menninga is de nieuwbouw onderdeel van het Scholenplan Delfzijl. “Dat betekent dat het nieuwe gebouw aardbevingsbestendig is en bijdraagt aan goed, toekomstbestendig onderwijs voor de kinderen van Woldendorp en Termunterzijl. We bouwen duurzaam en flexibel, zodat ruimtes ook even- tueel in de toekomst andere functies kunnen krijgen.” Het nieuwe kindcentrum wordt gebouwd door het Centrum Veilig Wonen.

 

Scholenplan Delfzijl

Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief onderwijs klimaat, duurzaamheid en een toekomstbestendige om- geving voor kinderen. De nieuwe gebouwen bestaan uit vaste kern en een flexibele schil, zodat er (in de toekomst) ook combinaties mogelijk zijn met sportvoorziening, dorpshuis, bibliotheek, cultuur, enz.

 

Geef een reactie