OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Delfzijl – Vrijdag heeft wethouder Jan Menninga in de hal van het gemeentehuis van Delfzijl fotocollages onthult van vijf bewonersinitiatieven in de gemeente. Hij deed dit samen met de initiatiefnemers.

 

Gemeente draagt bewonersinitiatieven warm hart toe

De gemeente Delfzijl draagt bewonersinitiatieven een warm hart toe. Daarom is er begin dit jaar een start gemaakt met het realiseren van een galerij van bewonersinitiatieven. Het project Groen voor Rood was het eerste initiatief dat een plekje kreeg in de hal van het gemeentehuis. Nu worden er vijf initiatieven aan toegevoegd en heeft de galerij een naam gekregen: Delfzielster Pronkjewails.

Het gaat om de volgende vijf initiatieven: Scholen poten 10.000 bloembollen in de wijk Over de Gracht Scheepvaartbuurt, Inloopcafé Godlinze, Toeristische fietsverbinding Tjuchem-Meedhuizen, Skatebaan Delfzijl en Bewonersinitiatief 4 mei.

 

 

Kleurrijk Over de Gracht Scheepvaartbuurt

Scholen poten 10.000 bloembollen in de wijk Over de Gracht Scheepvaartbuurt is een initiatief om de wijk op te fleuren. Samen met scholen en medewerkers van de gemeente zijn bloembollen geplant in de wijk. In het voorjaar van 2016 worden de resultaten zichtbaar.

 

Ontmoetingen in Godlinze

Het bewonersinitiatief Inloopcafé Godlinze draait alweer sinds 2010 en draait om het creëren van ontmoetingen in het dorp. Het Inloopcafé is een plek waar inwoners terecht kunnen voor contact, vragen en informatie. Dit onder het motto: “duurzame, levendige, betrokken en veilige gemeenschap waar welzijn centraal staat.”

.

Fietsen tussen Tjuchem en Meedhuizen

Twee dorpsvertegenwoordigingen vanuit de gemeente Slochteren en de gemeente Delfzijl hebben Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze en Aa’s, beide gemeentebesturen, de Provincie en heel veel inwoners enthousiast weten te krijgen voor dit initiatief. Eén van de resultaten: een fietsverbinding Tjuchem-Meedhuizen. Op 2 oktober werd de fietsverbinding tussen de twee dorpen officieel geopend.

 

Skaten in Delfzijl-Noord

De stichting Skatebaan Delfzijl, een initiatief van een aantal enthousiaste jeugdige Delfzijlsters, heeft een skatebaan gerealiseerd in Delfzijl-Noord. De gemeente heeft ondersteund met netwerkcontacten, adviezen en een subsidie bij de realisatie van het skatepark. Daarnaast heeft de stichting zelf een forse financiële bijdrage aan sponsorgelden ingebracht.

 

Bewonersinitiatief 4 mei

Op 4 mei heeft een aantal inwoners een herdenkingsbijeenkomst in de Centrumkerk aan het plein Molenberg in Delfzijl georganiseerd. Stilstaan bij vrijheid was het doel. Vrijheid betekent mogen zijn wie je bent. Vrijheid is voor alle mensen uit diverse levensbeschouwingen en religies van groot belang. Leerlingen van een aantal scholen hebben laten zien en horen hoe zij over vrijheid denken.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA